top of page
bgImage

Våra Tjänster

Vi är certifierade för OVK enligt Riksbehörighet K och hjälper dig med ventilation i Luleå med omnejd.

Installation

Ventilationskontroll i Norr installerar alla typer av ventilationssystem och kylsystem, vi utför även totalentreprenader.

OVK

Vi är certifierade för alla typer av ventilationssytem. Vi erbjuder även OVK - avtal. Fördelen med detta är att ni aldrig behöver fundera när besiktningen ska utföras vi tar ansvar för när det är dags för besiktning och tar kontakt med er i god tid före slutdatum. Läs mer om OVK här. - Vi är certifierade för OVK enligt Riksbehörighet K hos SP Sveriges Tekniska Forskningsintstitut. www.sp.se

- Medlem i Funkis - Funktionskontrollanterna i Sverige. www.funkis.se 

Injustering

Vi utför injustering av ventilationsanläggningar som ger en optimal energiförbrukning och en god inomhusmiljö.

Konsultation

Vi har lång erfarenhet av teknikkonsult verksamhet vid nybyggnad eller ombyggnad av ventilationssystem, vi tar fram en optimal och kostnadseffektiv lösning för erat projekt stora som små.

Felsökning

Vi har erfarenhet av alla typer av ventilationssystem och byggnader, om ni har problem med erat ventilationssystem eller upplever ventilationen som bristfällig så tar vi reda på felet och lämnar enkla och praktiska åtgärdsförslag.

Service och underhåll

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. Vi erbjuder service och underhåll på alla typer av luftbehandlingssystem och ventilationsaggregat.

Vi har kunskap om all förekommande teknik inom området och vi erbjuder även serviceavtal - fördelen med det är att inga serviceåtgärder riskerar att glömmas bort vi tar ansvar för det periodiska underhållet efter att vi har upprättat en gemensam serviceplan. 

bottom of page