top of page
bgImage

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

  • Skall göras regelbundet i de flesta byggnader.
  • Det är byggnadens ägare (till exempel bostadsrättsföreningen) som har ansvaret att se till att OVK utförs.
  • Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant. 
  • Kontrollanten måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
  • Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.
  • Kravet för OVK har funnits sedan 1991

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet,

var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Vi hjälper dig med OVK i Luleå & Umeå men även i övriga Norrbotten & Västerbottens län. Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år​

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Läs mer på Boverkets hemsida

bottom of page